Kāpēc integrētā lauksaimniecība ir tik nozīmīga?

attēls

Integrētā saimniekošana zemniekiem palīdz mazināt kaitēkļu, nezāļu un slimību radītos zaudējumus ILGTSPĒJĪGI PALIELINOT RAŽĪBU

Scroll to Top